Force Sensor
Αρχική / Ρομποτικοί Βραχίονες / Ρομποτικοί Βραχίονες EPSON / Force Sensor

Οι ρομποτικοί βραχίονες της Epson με αισθητήρες δύναμης και ροπής, αυτοματοποιούν αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες, οι οποίες μέχρι τώρα γίνονταν με το χέρι. Στην περίπτωση που έχετε να διαχειριστείτε ιδιαίτερα ευαίσθητα εξαρτήματα, η ικανότητα να “διδάξεις” τον ρομποτικό βραχίονα, σε συνδυασμό με τη χρήση συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, είναι συχνά ανεπαρκή για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο αισθητήρας δύναμης και ροπής έχει το πλεονέκτημα να αναγνωρίζει τις μικρότερες μεταβολές της δύναμης και να αντιδρά αναλόγως.

Ο αισθητήρας τοποθετείται ανάμεσα στο ρομποτικό χέρι και τελικό τελεστή. Μπορεί να αντιληφθεί τόσο τις δυνάμεις όσο και τις ροπές και στις τρεις χωρικές διευθύνσεις  (ΧΨΖ). Ο ελεγκτής (controller) του αισθητήρα παρέχει δεδομένα μετρήσεων-δυνάμεις και ροπές τόσο στον ελεγκτή, όσο και στον χρήστη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Εξασφαλισμένη συμμόρφωση με καθορισμένες ανοχές και δυνάμεις πίεσης.
 • Αποφυγή ζημιάς και φθοράς σε τεμάχια και μηχανήματα.
 • Αποτελεσματική αυτοματοποίηση σύνθετων και προκλητικών εργασιών.
 • Αυξημένη ευελιξία, χωρίς αλλάγη συσκευών ή ορισμένων θέσεων.
 • Μείωση των επακόλουθων επιθεωρήσεων ποιότητας, με ελάχιστες διορθώσεις.

ΥΨΗΛΗ ΑΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:

 • Υψηλή ακαμψία:

Οι αισθητήρες δύναμης της Epson είναι ιδιαίτερα δυνατοί και ανθεκτικοί και διαθέτουν εξαιρετική αντοχή σε κρούση και θερμοκρασία. Ακόμα και σε σημαντικές δυνάμεις και ροπές, η μετατόπιση των αισθητήρων είναι μηδαμινές.

 • Υψηλή ευαισθησία:

Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα των αναταγωνιστων της, ο ψηφιακός θόρυβος στους αισθητήρες της Epson είναι υπερβολικά χαμηλός, μόνο 0,035Ν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανάλυσης μέτρησης μόλις 0.1Ν και στις τρεις διευθύνσεις (ΧΨΖ). Αυτό το όριο μετρούμενης τιμής επιτρέπει την καταγραφεί των δυνάμεων με πολύ μεγάλη ευαισθησία.

Οι αισθητήρες δύναμης και ροπής της Epson μπορούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας, τόσο με τους εξαξονικούς ρομποτικούς βραχίονες όσο και με τους ρομποτικούς βραχίονες τύπου Scara. Επιπροσθέτως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους ρομποτικούς βραχίονες (τύπου cleanroom) και ιδίως στους ρομποτικούς βραχίονες τύπου C8.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Οι αισθητήρες δύναμης και ροπής είναι μια ολοένα και πιο σημαντική συνιστώσα εφαρμογής για δοκιμές, συναρμολόγηση, ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας. Λόγω της ακρίβειας, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας τους, χρησιμοποιούνται από όλο και περισσότερες εταιρίες.

 1. Ακριβή σύσφιξη ακόμα και των πιο μικρών βιδών. 
 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων σε  θέσεις με μειωμένη πρόσβαση.
 3. Τοποθέτηση κονεκτόρων.
 4. Χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με εύκαμπτα καλώδια μολύβδου. 
 5. Ευαίσθητο έλεγχο δύναμης για εργασίες στίλβωσης.

1. Ακόμα και οι πιο μικρές βίδες, χάρη στον αισθητήρα δύναμης και ροπής της Epson μπορούν να βιδωθούν με μεγάλη ακρίβεια. Η εκτεταμένη “διδασκαλία” καθίσταται περιττή, καθώς ο ρομποτικός βραχίονας καθορίζει την επιτυχή εκτέλεση μιας εφαρμογής, εξετάζοντας τη δύναμη που εφαρμόζεται κατα την εφαρμογή της.

2. Η εγκατάσταση εξαρτημάτων σε θέσεις με μειω-μένη πρόσβαση, όπως η  εισαγωγή ακίδων ή εξαρτημάτων μετάδοσης – μπορεί πλέον να αυτοματοποιηθεί, χάρη στην μικρή παραμόρφωση του αισθητήρα και την εξαιρετική ευαισθησία απόκρισης του αισθητήρα της Epson.

3. Η τοποθέτηση των κονεκτόρων, διαφόρων σχημάτων μπορεί να αυτοματοποιηθεί πολύ εύκολα. Οι αντάπτορες της Epson μπορούν να εντοπίσουν λανθασμένη ευθυγράμμιση μεταξύ του κονέκτορα και της υποδοχής και να παρέχουν στον ρομποτικό βραχίονα με στοιχεία ώστε αυτός με τη σειρά του να διορθώσει την ευθυγράμμιση. Χάρη στην υπεβολικά υψηλή ευαισθησία του αισθητήρα , ο κονέκτορας εισέρχεται στην υποδοχή χωρίς να υποστεί κάποια βλάβη.

4. Οι αισθητήρες δύναμης της Epson είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση τεμαχίων με ασυνήθιστες εξωτερικές επιφάνειες. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με καλώδια μολύβδου. Χρησιμοποιώντας τον πολύ ευαίσθητο αισθητήρα, ο ρομποτικός βραχίονας απλά “ψάχνει” για την υποδοχή για το καλώδιο μολύβδου, και έπειτα το κατευθύνει χωρίς να το κάμπτει.

5. Ακόμα και η στίλβωση, στην οποία έχει καταστεί αναγκαία η ακριβής εφαρμοζόμενη δύναμη του ανθρώπου, μπορεί να αυτοματοποιηθεί, αναπαράγωντας την επιθυμητή δύναμη που απαιτείται, με τη βοήθεια του αισθητήρα και επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο και σταθερά ποιοτικό αποτελέσμα.

 

Alexandros Sports Center
Λ. Τατοΐου 47 | 13677 Αχαρνές | Αττική | Τηλ.: 210 2402974 | Fax: 210 2403378 | [email protected]