Εταιρία
Αρχική / Εταιρία

   Η Κωνσταντίνος Π. Μπάγκος & Σια Ε.Ε  (PROVIK) είναι μια κατασκευαστική εταιρία ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής και μηχανημάτων συσκευασίας προϊόντων για τη βιομηχανία.

   Η εταιρία διαθέτει ένα δυναμικό 16 εξειδικευμένων τεχνικών οι οποίοι πλαισιώνουν τα τμήματα της.

 • Τμήμα Μελέτης & Σχεδίασης: Αποτελείται από μια ομάδα μηχανολόγων – μηχανικών οι οποίοι μελετούν και σχεδιάζουν τα μηχανήματα.
 • Τμήμα Συναρμολόγησης: Απαρτίζεται από  εξειδικευμένους μηχανικούς που αναλαμβάνουν την μηχανολογική συναρμολόγηση των μηχανημάτων.
 • Ηλεκτρολογικό τμήμα: Το τμήμα αυτό απαρτίζεται από ηλεκτρολόγους – ηλεκτρονικούς που αναλαμβάνουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των μηχανημάτων.
 • Τμήμα προγραμματισμού: Οι προγραμματιστές αυτοματισμού είναι υπεύθυνοι για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των μηχανημάτων καθώς και για τον προγραμματισμό της λειτουργίας τους.

   Στο Portfolio της Κωνσταντίνος Π. Μπάγκος & Σια Ε.Ε  (PROVIK) βρίσκονται τα παρακάτω μηχανήματα – συστήματα:

 1. Ρομποτικά εγκιβωτιστικά μηχανήματα.
 2. Αυτόματα διαμορφωτικά χαρτοκιβωτίων.
 3. Αυτόματες καρτονέτες (Ρυθμιζόμενες & μη ρυθμιζόμενες).
 4. Διακίνηση προϊόντων (End of Line handling).
 5. Παλετοποίηση προϊόντων.
 6. Μηχανές συναρμολόγησης εξαρτημάτων.
 7. Ζυγιστικά μηχανήματα.

   Το κάθε έργο που αναλαμβάνει η Κωνσταντίνος Π. Μπάγκος & Σια Ε.Ε  (PROVIK) ολοκληρώνεται σε τρια βασικά μέρη:  

 

1.   ΜΕΛΕΤΗ

   Η εταιρία έχει στις τάξεις της, μία πολύ ικανή ομάδα μηχανολόγων - μηχανικών, η οποία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, για την πραγματοποίηση κάθε δύσκολου εγχειρήματος. Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός του εκάστοτε μηχανήματος, μελετάται προσεκτικά το προϊόν που θα διαχειριστεί, για να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του (μήκος, πλάτος, ύψος, βάρος και υλικό συσκευασίας κ.α.).

 

2.   ΣΧΕΔΙΑΣΗ

   Η σχεδίαση των μερών και των εξαρτημάτων του εκάστοτε μηχανήματος  γίνεται με την βοήθεια σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D Cad τελευταίας τεχνολογίας (Solidworks ,Mechanical Desctop). Πρίν την κατασκευή των εξαρτημάτων γίνεται λεπτομερής έλεγχος της τελικής σχεδίασης, καθώς και έλεγχος της αντοχής των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

 

3.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

   Μια ομάδα ειδικευμένων μηχανικών αναλαμβάνει την κατασκευή και την συναρμολόγηση των μερών και των εξαρτημάτων που σχεδιάστηκαν. Αφού όλα τα μηχανικά μέρη έχουν συναρμολογηθεί, μια ομάδα ηλεκτρολογων - ηλεκτρονικών αναλαμβάνει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του μηχανήματος και τον προγραμματισμό του.

   Κάθε μηχάνημα που κατασκευάζεται από την Κωνσταντίνος Π. Μπάγκος & Σια Ε.Ε  (PROVIK), ελέγχεται διεξοδικώς στις εγκαταστάσεις της, με χρήση του προϊόντος του πελάτη για να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία του. Στη συνέχεια, το μηχάνημα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, όπου γίνονται οι τελικές ρυθμίσεις του μηχανήματος.  

 

   Η εταιρία Κωνσταντίνος Π. Μπάγκος & Σια Ε.Ε. από τον Μάρτιο του 2013 είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ρομποτικών βραχιόνων της Epson στην Ελλάδα.
Alexandros Sports Center
Λ. Τατοΐου 47 | 13677 Αχαρνές | Αττική | Τηλ.: 210 2402974 | Fax: 210 2403378 | [email protected]